Outsourcing

Outsourcing je služba na odľahčenie vášho podnikania. Preneste časť vášho podnikania na nás a venujte sa tak činnostiam ktorým potrebujete. Spektrum využitia externého dodávateľa je veľmi široké. Ak ste sa avšak pre outsourcing ešte nerozhodli, prinášame vám jeho hlavné výhody.
 • Rýchla aplikácia služby – Vaše požiadavky plníme rýchlo a operatívne.
 • Odľahčenie vášho podnikania – Outsourcing má odľahčiť Vaše podnikanie a zabezpečiť Vám istotu v poskytovaných službách.
 • Schopnosť adaptácie – Prispôsobíme sa vašim požiadavkám. Objednané služby môžete ľubovoľne meniť, prispôsobovať ich rozsah aj množstvo.
Pre zabezpečenie úspešnej aplikácie služby je dôležitá:
 • presná špecifikácia požadovaných služieb a určenie dodávateľských vzťahov,
 • dojednanie zmluvných podmienok a kritérií,
 • nastavenie a riadenie čo najplynulejšieho prechodu na externý výkon činnosti,
 • nastavenie a riadenie vzájomného obchodného vzťahu.

Vďaka vyčleneniu podporných činností sa firma môže naplno venovať hlavným činnostiam svojho podnikania, dlhodobým plánom a cieľom.


Výhody outsourcingu

Konkrétnými výhodami nášho outsourcingu sú predovšetkým:
 • prenesenie určitých činností na externého dodávateľa,
 • flexibilné cenové podmienky,
 • seriózny prístup a potrebné znalosti,
 • istota našich služieb.